Mūsdienu cilvēka pamatvajadzību apmierināšanai nepieciešamas kas vairāk par ēdienu un jumtu virs galvas. Neatsveramas mūsu ikdienā ir komforta sistēmas – siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde. Bez šīm sistēmām dzīvot vairs nemākam, tomēr tās izmantojot, nereti trūkst zināšanu par to darbības kopsakarībām. Ierīkojot tās atsevišķi un nesaskaņoti, nākotnē noteikti saskarsimies ar ekspluatācijas problēmām.

SIA „Mitarons” piedāvā dažāda veida komforta sistēmu jautājumus risināt kompleksi. Privātmājā ierīkot elektroinstalācijas, piedāvājam savlaicīgi padomāt ne vien par to, lai istabā degtu gaisma un rozetē būtu spriegums, bet arī par apkures automātikai nepieciešamajiem savienojumiem, dodot iespējas gaisa temperatūru mājoklī regulēt maksimāli komfortabli, pa zonām, pa istabām. Jāpadomā arī par āra apgaismojumu, iespēju nākotnē pievienot apsardzes sistēmas, vājstrāvu pieejamību. Šo jautājumu risināšanai varat izmantot vairāku dažādu uzņēmumu pakalpojumus vai tos visus saņemt SIA „Mitarons” – saskaņoti un nepārmaksājot. Mēs uzņemsismies atbildību par jūsu komforta sistēmu darbības saskaņošanu.